Aktualności

16 lutego 2024 Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa powstała jako pragnienie ludzi, by przejść tę samą drogę co Jezus. W pierwszych wiekach wielką wagę przywiązywano do tajemnic zbawienia i dlatego krzyż stał się znakiem pojednania człowieka z Bogiem. Przełom następuje w IV wieku, kiedy zostaje odnaleziony przez św. Helenę krzyż Chrystusa.

W tym czasie wiele osób rozpoczyna pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Pierwsze wzmianki o drodze krzyżowej znajdujemy w roku 1187. Do końca XVI wieku panuje swoboda co do kolejności wydarzeń z Drogi Krzyżowej Zbawiciela.

Nieprzerwaną tradycję mają stacje ukrzyżowania, świętego Grobu i placu Piłata. Stację spotkania z Matką datuje się na wiek VII. Stacje zdjęcie z Krzyża i namaszczenie ciała Jezusa posiadają świadectwa historyczne z XI wieku. Najwięcej spekulacji i legend powstało wokół stacji spotkania Jezusa z Weroniką. Pojawia się ona dopiero od XIV wieku, podobnie jak stacja spotkania Jezusa z niewiastami. Stacja upadków Jezusa pojawia się dopiero w XVI wieku.

Celebrując Drogę Krzyżową, zapowiadając poszczególne wydarzenia z drogi Jezusa, mówimy: Stacja I, II…. Co zatem oznacza to słowo? Słowo to oznacza służbę. Życie chrześcijanina pojmowano jako służbę Chrystusowi, dlatego też przez stacje rozumiano dni świąteczne, w które człowiek szczególnie służył Bogu. Słowa tego używano także dla określenia miejsc świętych w Jerozolimie.

Największą rolę w rozwoju dzisiejszej Drogi Krzyżowej odegrały „pielgrzymki duchowe”. Pielgrzymować do Ziemi Świętej mogli nieliczni, dlatego tworzono opisy pielgrzymki do Ziemi Świętej. Ponadto szerzono pogląd, że „pielgrzymka duchowa” ma te same korzyści, co rzeczywiste nawiedzenie miejsc świętych Jerozolimy. Przy każdej stacji było rozważanie i modlitwa.

Dzisiejsza Droga Krzyżowa, która zawiera czternaście stacji, powstała przez kompilację dwóch cyklów drogi krzyżowej, krótszej, która zawierała 7 stacji i dłuższej, która zawierała 15 stacji. Z czternastu stacji dziewięć ma swoje źródło w ewangelijnych opisach Męki Pańskiej, pozostałe stacje oparte są na przekazach pozabiblijnych.

Papieże nabożeństwu Drogi Krzyżowej przypisywali określone odpusty.

  1. papież Innocenty XII wydał breve, na mocy którego franciszkanie mogli uzyskać 100 dni odpustu za odprawienie Drogi Krzyżowej
  2. papież Benedykt XIII rozszerzył przywileje na wszystkich wiernych, którzy będą odprawiać to nabożeństwo
  3. papież Klemens XII pozwolił erygować Drogi Krzyżowe zarówno w kościołach parafialnych i innych miejscach
  4. na mocy dekretu papieża Piusa IX odpust zupełny mógł uzyskać każdy, kto odprawił Drogę Krzyżową

Jak dobrze przeżyć Drogę Krzyżowa?

  1. Potraktuj Drogę Krzyżową jako wymowny znak miłości Boga do człowieka.
  2. Idź Drogą Krzyżową za swoim Mistrzem i staraj się zrozumieć jej sens.
  3. Nie przeżywaj Drogi Krzyżowej jako przedstawienia, ale zobacz w niej drogę do Paschy.
  4. Uczestnicz w Drodze Krzyżowej aktywnie, a nie jako bierny słuchacz.

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies