Pasjoniści

Pasjoniści Wisła

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, popularnie zwane Pasjonistami zostało założone przez włoskiego mistyka św. Pawła od Krzyża 1720 r. Zakonnicy żyją w braterskiej wspólnocie, „rozważając w sercu” Mękę Chrystusa, którą Założyciel nazywał „największym i niepojętym dziełem Boskiej Miłości”, i zobowiązują się specjalnym ślubem do głoszenia światu hańby i chwały krzyża -„najlepszego lekarstwa na zło”. Zgromadzenie liczy obecnie około 3 tys. członków i działa w 55 krajach na wszystkich kontynentach świata. Do Polski przybyli Pasjoniści w 1923 roku, sprowadzeni przez bpa płockiego Antoniego J. Nowowiejskiego do Przasnysza. Przasnysz też był do roku 1994 siedzibą polskiej prowincji zgromadzenia, erygowanej w 1958 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Obecnie O. Prowincjał rezyduje w Warszawie. Prowincja liczy około 50 zakonników, pracujących w dziesięciu klasztorach w Polsce oraz w fundacjach na Ukrainie (Smotrycz na Podolu). Zgromadzenie Męki Pańskiej wydało wielu świętych i błogosławionych. Są oni dla nas wzorem do naśladowania oraz drogowskazem na drodze do własnego uświęcenia.

Św. Paweł od Krzyża

kościół wisła
Założyciel Zgromadzenia Pasjonistów

W Rzymie znajduje się ciało 81-letniego człowieka który przeszedł do spoczynku wiecznego 18 października 1775 roku. To Paweł Franciszek Danei – święty Paweł od Krzyża, jak sam siebie nazwał w chwili, gdy jako dwudziestopięcioletni mężczyzna stał się pierwszym pasjonistą.

Już od dziecka zaznał bólu, głodu, niepowodzeń. Wrażliwy na problemy ludzkie, pytanie to słyszał i wyczytywał z ludzkich oczu. Szukając – znalazł odpowiedź. Nie w systemach filozoficznych, nie w teoriach dawniejszych czy nowszych, lecz w osobie Ukrzyżowanego Jezusa. Odkryta prawda była zbyt wielka a zapotrzebowanie na nie zbyt powszechne, by zachować ją tylko dla siebie. Rezygnuje z małżeństwa i rodziny, by założyć rodzinę zakonną. „Zgromadził towarzyszy, aby żyjąc wspólnie, głosili ludziom Ewangelię Chrystusa” (Konstytucje Zgromadzenia Pasjonistów,1). Chrystus na Krzyżu, to punkt wyjścia w działalności i życiu Pawła – punktem zaś dojścia to ludzkie zagubienie w kłopotach życia i poszukiwaniu sensu istnienia. Umęczony Jezus i ludzie. Od ludzi do Chrystusa – z Chrystusem do ludzi to przedmiot jego działalności, zdumiewającej w swym zasięgu i skutkach. I tak do kontemplacji dołączył przepowiadanie, a zamiłowanie do życia pustelniczego i pokutniczego połączył z dynamicznym apostolstwem słowa Krzyża. Patrząc w ten sposób na Krzyż, Paweł wkroczył świadomie na jego drogę , gdyż doskonale wiedział, że tylko na tej drodze, może stać się ściśle jedno z Ukrzyżowanym. Od pierwszych chwil umiłował Krzyż, objął go mocno ramionami i przycisnął do serca.

Aby zaś nieustannie rozważać tajemnicę Męki Zbawiciela, prosił aby była ona wyryta w jego sercu. Jednak nie poprzestawał tylko na sobie, lecz zawsze dbał o to, by Krzyż Chrystusowy i Jego zbawcza Męka były ukazywane ludziom. Wymagał aby zakonnicy najpierw sami żyli w głębokiej przyjaźni z Jezusem Ukrzyżowanym, i w ten sposób mogli lepiej świadczyć o Nim wśród ludzi. Temu ideałowi podporządkował całą zewnętrzną organizację. Stały kontakt z Jezusem Ukrzyżowanym wyciska piętno na mentalności Pawła, w jego sposobie mówienia, a nawet w stylu bycia.

Paweł po trudach życia odchodzi do Pana. Jako duchowy testament dla swych synów zostawia to, co przez całe życia sam realizował: nakaz nieustannego rozpamiętywania Męki Chrystusa oraz głoszenie tej Tajemnicy innym. „Pragnął on aby jego uczniowie wiedli życie 'na wzór Apostołów’ , troszcząc się o ducha głębokiej modlitwy, pokuty i samotności dla osiągnięcia wewnętrznej więzi z Bogiem i bycia świadkami Jego miłości” (Konstytucje Zgromadzenia Pasjonistów,1).

Chronologia

 • urodzony w Ovada w północnych Włoszech, wychowany w rodzinie kupieckiej – 3 01.1694
 • czas całkowitego nawrócenia – 1713 -1714
 • zaciągnięcie się do wojska na wojnę z Turkami – 1716
 • przyjęcie sakramentu bierzmowania w kościele Matki Bożej – 23.04.1719
 • wielka wizja o swym powołaniu w Castellazzo –  1720
 • przyjęcie tuniki Pasjonisty od biskupa Alessandrii – 22.11.1720
 • układa regułę zakonną – 1720
 • odosobnienie w kościele Św. Karola – od 23.11.1720 do 1.01.1721
 • odosobnienie w kościele Trinita da Lungi – od 10 do 25 1721
 • pobyt przy kościele św. Stefana, potem z bratem Giovanni Battista – od 28.11.1721 do 22.02.1722
 • otrzymuje od papieża ustne pozwolenie na tworzenie zakonu – 1725
 • święcenia kapłańskie w Rzymie – 07.06.1727
 • pierwsza Msza Św. w Castellazzo – w kościele św. Antoniego – sierpień 1727
 • obejmuje pierwszą pustelnię na Monte Argentario – 1737
 • przebywanie na Monte Argentario, fundacja pierwszej pustelni – 1728
 • pierwsze publiczne śluby zakonne Pawła i jego towarzyszy, przyjęcie znaku Męki Pańskiej na tunice – 1741
 • zatwierdzenie Zgromadzenia przez papieża – 11.06.1741
 • śmierć Pawła w klasztorze w Rzymie -18.10.1775
 • beatyfikacja przez papieża Piusa IX – 01.05.1853
 • kanonizacja przez papieża Piusa IX – 29.06.1867

 

parafia Wisła

 

kościół w WiślePanie, poślij mnie, bym głosił Ewangelię całemu stworzeniu. Chcę pełnić Twoją wolę, którą jest uświęcenie. Uczyń mnie heroldem Twego miłosierdzia.

Módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o powołanie do naszego Zgromadzenia Zakonnego Pasjonistów, o powołania z naszej parafii, aby nie zabrakło szafarzy Eucharystii i nauczycieli Słowa Bożego oraz Miłości Chrystusa Ukrzyżowanego.

Módlmy się również za tych, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania (kleryków, braci zakonnych, kapłanów, siostry zakonne) aby wytrwale realizowali i rozwijali swoje powołanie i byli dobrymi narzędziami w rękach Boga.

 

Dodatkowe informacje na temat Pasjonistów można znaleźć

na stronie: www.passio.info.pl  

na Facebooku: www.facebook.com/pasjonisci 

na Twitterze: https://twitter.com/pasjonisci_cp

 

Aplikacja Święty Paweł od Krzyża

Aplikację można pobrać klikając w przycisk:

pobierz aplikację Święty Paweł od Krzyża

lub skanując kod QR:

QR Kod aplikacja Święty Paweł od Krzyża

 

Wisła kościół katolicki

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies