Aktualności

19 października 2023 Święty Paweł od Krzyża

Na wzgórzu Celio, niedaleko Koloseum, w Bazylice św. Jana i św. Pawła w Rzymie znajduje się ciało 81-letniego człowieka, który przeszedł do spoczynku wiecznego 18 października 1775 r.

To Paweł Franciszek Danei – św. Paweł od Krzyża, jak sam siebie nazwał w chwili, gdy jako 25-letni mężczyzna stał się pierwszym pasjonistą. I on stawiał sobie natarczywe pytanie: Dlaczego? Już od dziecka zaznał bólu, głodu, niepowodzeń. Wrażliwy na problemy ludzkie, pytanie to słyszał i wyczytywał z ludzkich oczu. Szukając – znalazł odpowiedź. Nie w systemach filozoficznych, nie w teoriach dawniejszych czy nowszych, lecz w osobie Ukrzyżowanego Jezusa. Odkryta prawda była zbyt wielka, a zapotrzebowanie na nią zbyt powszechne, by zachować ją tylko dla siebie. Zrezygnował z małżeństwa i rodziny, by założyć rodzinę zakonną. „Zgromadził towarzyszy, aby żyli razem i głosili ludziom Ewangelię Chrystusa” (Konstytucje Zgromadzenia Pasjonistów, 1). Chrystus na Krzyżu – to punkt wyjścia w działalności i życiu Pawła, punktem zaś dojścia jest ludzkie zagubienie w kłopotach życia i poszukiwaniu sensu istnienia. Umęczony Jezus i ludzie. Od ludzi do Chrystusa – z Chrystusem do ludzi – to przedmiot jego działalności, zdumiewającej w swym zasięgu i skutkach. I tak do kontemplacji dołączył przepowiadanie, a zamiłowanie do eremityzmu i życia pokutniczego połączył z dynamicznym apostolstwem słowa krzyża. Patrząc w ten sposób na krzyż, Paweł wkroczył świadomie na drogę krzyża, gdyż doskonale wiedział, że tylko na tej drodze może stać się ściśle jedno z Ukrzyżowanym. Od pierwszych chwil umiłował krzyż, objął go mocno ramionami i przycisnął do serca.
Żeby zaś nieustannie rozważać tajemnicę Męki Zbawiciela, prosił, aby była ona wyryta w jego sercu. Jednak nie poprzestawał tylko na sobie, lecz zawsze dbał o to, by krzyż Chrystusowy i Jego zbawcza Męka były ukazywane ludziom. Wymagał, aby zakonnicy najpierw sami żyli w głębokiej przyjaźni z Jezusem Ukrzyżowanym, i w ten sposób mogli lepiej świadczyć o Nim wśród ludzi. Temu ideałowi podporządkował całą zewnętrzną organizację. Stały kontakt z Jezusem Ukrzyżowanym wycisnął piętno na mentalności Pawła, na jego sposobie mówienia, a nawet na stylu bycia.
Paweł po trudach życia odszedł do Pana. Jako duchowy testament dla swych synów zostawił to, co przez całe życia sam realizował: nakaz nieustannego rozpamiętywania Męki Chrystusa oraz głoszenie tej Tajemnicy innym. „Pragnął, aby jego uczniowie prowadzili życie „podobne życiu Apostołów”, troszcząc się o głębokiego ducha modlitwy, pokuty i samotności” (Konstytucje Zgromadzenia Pasjonistów, 1).

 

Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Pawła od Krzyża

O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, przez Boga zostałeś wybrany, aby zaświadczyć wobec całej ludzkości o gorzkich cierpieniach Jego Jednorodzonego Syna i aby po całym świecie rozgłaszać nabożeństwo Męki Jezusa.

 Przez Twoja naukę i święty przykład, Jezus nawrócił tysiące grzeszników, gdyż przyniosłeś ich do stóp Krzyża, aby żałowali za swoje przewiny i w ten sposób otrzymałeś dla nich Jego nieskończone miłosierdzie i odpuszczenie grzechów! Chwała niech będzie Jezusowi za Jego niewypowiedzianą łaskę, która tak często objawiała się w Twoim życiu i za tyle cudów które On zdziałał przez Ciebie dla nawrócenia dusz!

 O błogosławiony Święty Pawle od Krzyża, zwracam się teraz do Ciebie abyś ze swojego miejsca, obok Jezusa i Maryi w Niebie, spojrzał miłosiernie na moją biedna duszę i usłyszał moje modlitwy, i abyś razem ze swoją miłością pokornie przedstawił je Jezusowi (wymień prośbę).

 Proszę, wybłagaj także dla mnie wielką miłość do cierpienia Jezusa tak, abym przez częstą medytację Jego Męki mogło ponieść mój własny krzyż i ze świętym poddaniem się zaakceptować cierpienia, które Bóg dopuszcza w moim życiu. Pomóż mi w cierpieć i poświęcać się w łączności z Jezusem dla nawrócenia mojej nędznej duszy, dusz drogich mojemu sercu i wszystkich ludzi. Pomóż mi kochać Jezusa i Maryję całym moim sercem, oręduj za mną, abym przez łaskę Boga, umarł w łasce uświęcającej i dostąpił wiecznej niebiańskiej radości z obcowania w błogosławionej Obecności Jezusa i Maryi.

(Jedno Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.)

Proszę o to w Imię Jezusa Chrystusa Pana Naszego, Amen +

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies