Chrzest

Sakrament chrztu ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi.

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego.

Ponadto chrzest włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, do Kościoła.

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty jednego z rodziców
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa (jeśli nie został zawarty ślub kościelny, to akt związku cywilnego)
  • zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z ich własnej parafii, że mogą być dopuszczeni do godności ojca
  • chrzestnego/matki chrzestnej
  • dane personalne rodziców chrzestnych
  • Jeżeli dziecko jest spoza terenu naszej parafii, wymagana jest zgoda Proboszcza parafii miejsca zamieszkania

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies