Aktualności

26 marca 2020 Wskazania duszpasterskie

 

 

 

 

BISKUP BIELSKO-ŻYWIECKI

ROMAN PINDEL

 1. Dz. 454/2020

Bielsko-Biała, 26 marca 2020

Wskazania duszpasterskie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej
na czas epidemii – 26 marca 2020

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zro­zumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej

 • Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagro­żeni, gdyż nie wiemy, ile osób niewykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachę­camy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
 • We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawują­cych liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie wię­cej niż 5 osób.
 • Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
 • Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła

 • W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta

 • Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epide­mii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowie­dzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmier­telne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.
 • Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez tele­fon, Internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień

 • W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.
 • Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.
 • Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.
 • Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.
 • Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów na­leży dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.
 • Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modli­twy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach. (Na naszej stronie parafialnej będą umieszczone do wykorzystania przez wiernych teksty modlitw na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz na dzień Zmartwychwstania Pańskiego. – przypisek administratora strony)

I Komunia Święta – Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjono­wania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami danej parafii.

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

t Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies