Aktualności

26 listopada 2020 Odpusty na Rok Jubileuszowy
Penitencjaria Apostolska wydała dekret o odpustach na Rok Jubileuszowy. Poniżej zamieszczamy polskie tłumaczenie tego dokumentu. Daty odpustu w poszczególnych wspólnotach pasjonistów należących do Polskiej Prowincji zostaną podane pod koniec tygodnia.

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą szczególnego pełnomocnictwa, nadanego nam przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, przychylając się do prośby o. Joachima Rego, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, z okazji 300-lecia założenia przez św. Pawła od Krzyża w samotni w Castelazzo wyżej wspomnianego Zgromadzenia, łaskawie udziela z Niebieskiego Skarbca Kościoła odpustu zupełnego dla pożytku i dobra wszystkich wiernych i każdego z osobna, a także dla dusz wiernych zmarłych przebywających w czyśćcu. Mogą go uzyskać pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca świętego) wszyscy wierni, którzy w szczerej skrusze i pobożności będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, ofiarując łaskę odpustu także w intencji zmarłych jak również dusz czyśćcowych, nawiedzając w dniach od 22 listopada 2020 r. do 1 stycznia 2022 roku miejsce narodzenia św. Pawła od Krzyża w Ovada; samotnię Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny na Monte Argentario; samotnię Świętego Anioła w Vetralla i klasztor św. Jana i Pawła w Rzymie. Ponadto podczas roku Jubileuszowego we wszystkich klasztorach i monasterach Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa wszyscy zakonnicy i mniszki mogą uzyskać odpust zupełny w dniu dowolnie wybranym zwłaszcza wśród czterech wydarzeń lub innych nadzwyczajnych okazji, jak to zostało przedstawione w liście proszącym o łaskę odpustu. Łaskę odpustu można również uzyskać przez odpowiedni czas spędzony na medytacji wobec doczesnych szczątek Świętego Założyciela zakończonej modlitwą Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwą do Jezusa Ukrzyżowanego, Matki Bożej Bolesnej i św. Pawła od Krzyża.

Wierni w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy ci, którzy z powodu poważnych przyczyn nie mogą opuścić swoich domów, mogą uzyskać łaskę odpustu zupełnego jeżeli wyrzekną się wszelkiego grzechu z zamiarem, że przy najbliższej okazji spełnią trzy zwykłe warunki i duchowo będą uczestniczyć w Jubileuszowych celebracjach, ofiarowując Miłosiernemu Panu swoją modlitwę, cierpienia oraz ciężary własnego życia.

Aby ułatwić skorzystanie z Bożej łaski udzielonej dzięki kluczom Kościoła, dla dobra duszpasterskiego, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, by kapłani Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa chętnie i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pojednania.

Dekret jest ważny na cały okres trwania Jubileuszu Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Żadne inne zarządzenia, nawet sprzeczne, nie zmieniają jego ważności.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża świętego roku Pańskiego 2o20.

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies