Aktualności

1 stycznia 2021 Odpust miłosierdziem Boga.

Bóg jest miłosierny ale i sprawiedliwy. Za dobro wynagradza, za zło karze. Sposobem na częściowe odpuszczenie kary jest uzyskanie odpustu.

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzonej już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.” Ten zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego wydaje się być nieco za-gmatwany.

Obecnie prawo nadawania odpustów jest ściśle określone przez Penitencjarię Apostolską podległą papieżowi, który wyznacza warunki otrzymania odpustu. Nadawanie odpustów zostało usystematyzowane w konstytucji apostolskiej św. Pawła VI pt. Indulgentiarum Doctrina.

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy.”

Bóg jest miłosierny, należy jednak pamiętać o tym, że jest także sprawiedliwy. Grzechy są zgładzone co do winy po ważnej spowiedzi, ale sprawiedliwość boża wskazuje jednak odbycie kary za te grzechy.

„Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami […]”

Tę karę możemy znieść, wypełniając warunki odpustu. Są dwa rodzaje odpustu: cząstkowy i zupełny. Cząstkowy znosi tylko część przygotowanej kary, zupełny uwalnia od całej kary. Istnieje szereg warunków uzyskania odpustu zupełnego. Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych osoby chore, poddane kwarantannie lub działające przy chorych na Covid-19, aby uzyskać odpust zupełny, powinny spełnić jeden z poniższych warunków:

  1. zjednoczenie duchowe poprzez środki masowego przekazu z celebracją mszy świętej,
  2. odmówienie różańca,
  3. odprawienie drogi krzyżowej,
  4. zaangażowanie w inną formę pobożności, a przynajmniej odmówienie Wyznania wiary, Modlitwy Pańskiej i pobożnego wezwania do Najświętszej Maryi Panny.

„[…] za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawo-mocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.”

Zadośćuczynienie przydzielone ze skarbca zasług Chrystusa i świętych wiąże się z tym, że człowiek po grzechu pierworodnym zaciągnął dług wobec Pana Boga i sam nie potrafiłby go spłacić. Z pomocą przyszedł nam Chrystus a w ślad za nim święci, którzy swoimi zasługami wnieśli istotny wkład do owego skarbca miłosierdzia.

Od 22 listopada 2020 r. do 1 stycznia 2022 r. pasjoniści będą obchodzić Rok Święty Jubileuszowy. W związku z tym Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnych odpustów, które mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca świętego) wszyscy wierni, którzy w szczerej skrusze i pobożności będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, ofiarując łaskę odpustu także w intencji zmarłych jak również dusz czyśćcowych, nawiedzając w dniach od 22 listopada 2020 r. do 1 stycznia 2022 r. miejsce narodzenia św. Pawła od Krzyża w Ovada, samotnię Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny na Monte Argentario, samotnię Świętego Anioła w Vetralla i klasztor św. Jana i Pawła w Rzymie. Łaskę odpustu można również uzyskać, spędzając odpowiedni czas na medytacji wobec doczesnych szczątków Świętego Założyciela (relikwii) zakończonej modlitwą Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwą do Jezusa Ukrzyżowanego, Matki Bożej Bolesnej i św. Pawła od Krzyża. Natomiast wierni w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy ci, którzy z powodu poważnych przyczyn nie mogą opuścić swoich domów, mogą uzyskać łaskę odpustu zupełnego, jeżeli wyrzekną się wszelkiego grzechu z zamiarem, że przy najbliższej okazji spełnią trzy zwykłe warunki i duchowo będą uczestniczyć w jubileuszowych celebracjach, ofiarowując Miłosiernemu Panu swoją modlitwę, cierpienia oraz ciężary własnego życia.

Tomasz Urbankowski

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies