Aktualności

25 grudnia 2020 MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU DLA RODZINY

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU
DLA RODZINY
BOŻE NARODZENIE A.D. 2020

Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę
świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie wyznaczona osoba
(np. ojciec rodziny) rozpoczyna modlitwę słowami:
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen
Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:
P: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.
Następuje śpiew kolędy. Po odśpiewaniu kolędy należy odczytać słowa z Księgi Liczb.
KOMENTARZ
Bóg przez swoje błogosławieństwo nie tylko dobrze nam życzy i chce naszego szczęścia, ale
przede wszystkim działa, umacniając nasze życie swoją łaską. Otwórzmy nasze serca na Słowo
Boże, które niesie błogosławieństwo i prowadzi nas do świętości.
CZYTANIE, Lb 6, 24-26
Czytanie z Księgi Liczb
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię
obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.
P: Oto słowo Boże.
Następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również,
by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.
P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.
Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.
W: Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe wybory
były zgodne z Twoją Świętą wolą. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i strzegli
nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i cierpliwości
w znoszeniu cierpienia. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc
i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. Niech
w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia się, ale nigdy
się nie kończy. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki pojednania
i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca. Błogosław nam Jezu.
– Dzieciątko Jezus, błogosław nam na każdy dzień 2021 roku, aby Bóg rodził się w nas przez
Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. Błogosław nam Jezu.
P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.
W: Ojcze nasz
P: Módlmy się.
Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze
mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość
i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki.
A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, domem (mieszkaniem)
i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków.
W: Amen.
Można zaśpiewać kolędę
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla
nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach,
przyjaciołach i znajomych, współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali swoje życie, służąc
naszej Ojczyźnie.
Wspólnie odmawia się dziesiątkę Różańca Świętego, tajemnicę Narodzenia Pańskiego.
P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W: Amen.
P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.
W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie
gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno
chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu
Synowi nas oddawaj.
ZAKOŃCZENIE
Na zakończenie prowadzący mówi:
P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego.
(wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą). Rodzice mogą pobłogosławić indywidualnie swoje
dzieci, a dzieci rodziców (czyniąc znak krzyża na czole).
W: Amen.
Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki. Na drzwiach można zapisać kredą:
C + M + B + 2021

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies