Aktualności

10 kwietnia 2021 Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

w sprawie nielegalnego składowania odpadów

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. W związku z tym ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.

Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

Dlatego Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluje o dalece idącą ostrożność, dokładną weryfikację firm, z którymi zawierane są umowy oraz regularne kontrole wynajmowanych pomieszczeń i gruntów. W przeciwnym wypadku, wielomilionowym kosztem utylizacji takich odpadów, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów.

Ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i osób, z którymi je zawieramy, mogą zaoszczędzić poważnych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się zorganizowana grupa przestępcza.

Jednocześnie apeluję do wszystkich, aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie, szczególnie dotyczy to osób zamieszkujących nieruchomości z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nie użytkowanych terenów przemysłowych.

Naszą czujność powinien wzbudzić nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać w takie miejsca oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników. Każdy przypadek, który budzi nasze podejrzenia proszę zgłaszać niezwłocznie Policji, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz lokalnym władzom samorządowym.

Tylko nasz wspólne działania i odpowiedzialność pozwolą ochronić nasze środowisko i zdrowie przed negatywnym wpływem nielegalnie magazynowanych odpadów.

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies