Aktualności

5 września 2018 Katolicka strona internetowa

Z pewnością Internet niesie za sobą całe morze dobrodziejstw. Jest m.in. świetną przestrzenią do wymiany myśli, komunikacji, poszerzania wiedzy, roz­rywki, szukania odpowiedzi na nurtujące pytania oraz bycia na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie i Kościele. Niewątpli­wie oferuje nam on dziś fenomenalne na­rzędzia do ewangelizacji, dlatego młody chrześcijanin powinien umiejętnie poru­szać się po sieci globalnej pajęczyny.

Katolickich treści można znaleźć w In­ternecie bardzo dużo. Poniżej przedsta­wiamy krótką charakterystykę wybra­nych stron z wartościami, które mogą być szczególnie interesujące dla młodego człowieka. Jeśli jeszcze ich nie odwiedzi­liście, warto znaleźć chwilę czasu i to nad­robić.

www.milujciesie.org.pl

Strona internetowa katolickiego czaso­pisma ewangelizacyjnego, bardzo szeroko poruszającego m.in. tematy wartości czystej miłości, seksualności widzianej z Bożej per­spektywy, a także wiary i rodziny. Tak strona, jak i czasopismo, są związane z Ruchem Czy­stych Serc. Możemy tu znaleźć jasny i przy­stępny wykład wiary oraz etyki chrześcijań­skiej, a także wiele

www.maika.pl

Młodzieżowa Agencja Informacyjna gromadzi najświeższe wiadomości o po­dejmowanych inicjatywach katolickich z całego kraju. Jak możemy przeczytać na stronie, misją MAIKI jest nietrzymanie światła pod korcem i troska o to, aby świat się dowiedział o młodych ludziach głoszących Ewangelią, angażujących się w życie Kościo­ła, dających innym świadectwo o swojej mi­łości do Jezusa Chrystusa.

www.synod2018.pl

Portal o młodych i dla młodych, a na nim m.in. program formacyjny Oto ja!, informacje o SDM, aktualności z diece­zji oraz vademecum synodu o młodzieży. Dzięki specjalnej ambonie młodych stro­nę może współtworzyć każdy! Wśród cie­kawych inicjatyw na portalu należy jesz­cze wymienić Q&A – zadaj księdzu pytanie, które cieszy się naprawdę sporym zainte­resowaniem.

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies