Aktualności

22 listopada 2020 List Przełożonego Generalnego

22 LISTOPADA 2020

SŁOWO PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

z okazji 300. ROCZNICY

ZAŁOŻENIA ZGROMADZENIA PASJONISTÓW

Drodzy Bracia, Siostry i Przyjaciele,

W tym szczególnym dniu zarówno dla nas,1 członków Rodziny Pasjonistowskiej i wszystkich osób związanych ze Zgromadzeniem Pasjonistów pragnę osobiście pozdrowić Was z Rzymu, podczas obchodów 300. rocznicy założenia Zgromadzenia Pasjonistów przez św. Paweł od Krzyża.

Dokładnie  22  listopada   1720  roku,   Biskup  Arborio Gattinara  z Alessandrii w północnych Włoszech nałożył na Pawła Danei tunikę zakonną. Następnie Paweł udał się do małej zakrystii w kościele św: Karola w Castellazzo. Tam spędził czterdzieści dni w odosobnieniu. Czas ten poświęcił na spisywaniu swoich fizycznych i duchowych doświadczeń, które teraz znamy jako jego „Dzienniki Duchowe” . W tym okresie napisał również pierwszą regułę, która później przekształciła się w regułę „ Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa’ – powszechnie znanego jako „Pasjoniści”. Ten okres spędzony w Castełlazzo uważa się za moment powstania zgromadzenia i charyzmatu Pasjonistów.

Tego samego dnia 300 lat później, 22 listopada 2020 r., Zgromadzenie Pasjonistów – obecne w ponad 60 krajach – świętuje to historyczne i duchowe wydarzenie inauguracją Roku Jubileuszowego – łaski udzielonej nam przez naszego Ojca Świętego, papieża Franciszka.

Rok Jubileuszowy to bez wątpienia czas „łaski” – bezinteresowny dar Bożej miłości. Pragniemy rozpoznać i przyjmować ten dar, jako sposobność i wezwanie do spełnienia woli Pana, „który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”(1 Tym. 2, 4), co dla św. Pawła od Krzyża było głęboko odzwierciedlone w Męce Jezusa. Wspomnienie naszego Jubileuszu jest przede wszystkim wezwaniem do nawrócenia i okazją do odnowy naszego życia. Niech ten dar łaski nie pozostanie bezowocny; wykorzystajmy tę okazję do przyjęcia Bożego zaproszenia do pełni życia.

Temat przewodni 300-lecia istnienia naszego Zgromadzenia to: Odnowa naszej misji – wdzięczność, proroctwo, nadzieja, które zakładają odnowę w wymiarze osobistym jak również wspólnotowym. Pamiętajmy jednak, że prawdziwa przemiana nie jest możliwa polegając jedynie na własnych wysiłkach, bez pomocy łaski Bożej, która jest nam ofiarowana w ewangelicznym wezwaniu do nawrócenia. To jest droga rozwoju. Nawrócenie, przemiana umysłu i serca, zwrócenie się do Pana, jest odpowiedzią na Bożą łaskę i Jego obietnicę życia w pełni.

Kontemplując na modlitwie Ukrzyżowanego, starajmy się identyfikować i odrzucać wszystko, co skupione jest jedynie na sobie samym w naszym osobistym, wspólnotowym i służebnym życiu. Wybierajmy raczej praktykowanie wyrzekania się samych siebie, które stanie się źródłem podstawowych wartości naszego codziennego życia: modlitwy (kontemplacji, medytacji, samotności), życia wspólnotowego, solidarności, integracji, gościnności, dialogu, współczucia, troski o ubogich, nadziei i pojednania.

Rok Jubileuszowy to również okazja do ponownego przyjrzenia się postaci naszego Założyciela – św. Pawła od Krzyża. Czerpiąc z jego duchowości oraz nauczania spróbujmy odkryć tajemnicę prawdziwego życia, drogę do Bożej łaski i Jego miłosiernego serca, które jak zapewnia św. Paweł, możemy odnaleźć w Męce Jezusa: „największym i najpiękniejszym dziele Bożej miłości”. Ufajmy, że nasza nauka będzie nieprzerwanie motywować i pociągać nas, abyśmy stawali się kontemplacyjno-apostolskimi misjonarzami ze świeżym zapałem, otwarci na Ducha i odpowiadający na znaki naszych czasów w posłuszeństwie i służbie zbawczej misji Boga.

300 lat później, podtrzymując żywą pamięć o naszym Świętym Założycielu i wszystkich wiernych członkach Zgromadzenia, którzy żyli przed nami, niech ten Jubileusz będzie okazją do odnowienia naszego duchowego zobowiązania i niech na nowo ożywa nasz misyjny mandat w Kościele, aby zachować żywą pamięć o Męce Jezusa, jako życiodajnym źródle mocy i mądrości Boga.

Podobnie jak św. Paweł od Krzyża, my również jesteśmy przekonani, że w Męce Jezusa możemy odnaleźć sens i dostrzec promienie odnowionej przyszłości. W Męce Jezusa odnajdujemy nadzieję na nowe życie!

Niech św. Paweł wstawia się za nami.

Niech nasze Zgromadzenie nieustannie wzrasta i będzie błogosławione; oraz

„Niech Męka Jezusa Chrystusa

będzie zawsze w naszych sercach”.

Dom zakonny przy Bazylice św. Jana i Pawła

Rzym

22 listopada 2020

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies