Aktualności

17 czerwca 2023 JUBILEUSZ 100-LECIA

JUBILEUSZ 100-LECIA

W roku 2023 pasjoniści świętują jubileusz 100-lecia obecności w Polsce, która trwa nieprzerwanie od 17 czerwca 1923. Właśnie wówczas, pierwsi duchowi synowie św. Pawła od Krzyża objęli pobernardyński klasztor w Przasnyszu na północnym Mazowszu, rozpoczynając trwającą już wiek historię zakonu w naszym kraju.

 

SŁOWO OJCA PROWINCJAŁA

W roku 2023 przypada jubileusz 100-lecia obecności pasjonistów w Polsce. O. Damian Wojtyska, pisząc o rzymskich jubileuszach, nazwał je „miłościwymi latami”. Było tak dzięki łasce odpustów udzielanej przez papieży, ale także ze względu na podejmowany trud pielgrzymowania do miejsc świętych (kościołów stacyjnych) oraz wezwanie do nawrócenia i przemiany życia.

W tym wyjątkowym czasie także polscy pasjoniści, podobnie jak poprzednicy, chcą wnikliwie spojrzeć na miniony wiek historii naszej fundacji oraz na drogę osobistego powołania w Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa. Z przeszłości, zarówno tej chwalebnej, jak i tej trudnej, a nawet obarczonej błędami, można bowiem zaczerpnąć mądrość do odnowienia życia i utwierdzenia się w charyzmacie pasjonistów, o co usilnie zabiega Zgromadzenie od kapituły generalnej w 2018 r.

O naszym dzisiejszym świecie mówi się dużo i przeważnie źle, opisując panujący relatywizm, wrogość wobec wartości chrześcijańskich, niechęć do autorytetów, podziały, wojny itp. Nie możemy zapomnieć, że w tym „złym” świecie nadal jest jednak wiele osób spragnionych Dobrej Nowiny o Bożej miłości i miłosierdziu. Pośród otaczających nas waśni i sporów potrzeba apostołów pokoju, który rodzi się z miłości pełnej poświęcenia i ofiary. Św. Paweł od Krzyża pisał, byśmy pozostawali szczęśliwi w przeczystym Boku Jezusa, nie tracąc pokoju nawet wówczas, gdy wali się świat. Z kontemplacji męki Chrystusa rodzi się silne przekonanie o Jego dobroci i życzliwości, a uświadomienie sobie prawdy o pustym grobie prowadzi do odkrywania źródła chrześcijańskiej nadziei na osiągnięcie pełni owoców odkupienia.

Wkraczamy w drugi wiek historii pasjonistów w Polsce z odwagą, bo wiemy, że nie jesteśmy sami. Umocnieni darami Ducha Świętego, idziemy z Chrystusowym pokojem, ufni w Jego wsparcie i pomoc. Niech jubileuszowe celebracje utwierdzają nas w wierze, ożywiają miłość i rozbudzają nadzieję na kolejne lata owocnego życia i posługi w Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa dla dobra Kościoła i świata.

o. dr Łukasz J. Andrzejewski CP
Przełożony Prowincjalny Pasjonistów

 

JUBILEUSZ 100-LECIA OBECNOŚCI PASJONISTÓW W POLSCE TRWA

OD 17 CZERWCA DO 8 GRUDNIA 2023

Jubileuszowe obchody rozpoczną się 17 czerwca w Przasnyszu – mieście, którego dzieje splatają się z historią rodu Kostków. W leżącym nieopodal Rostkowie przyszedł na świat św. Stanisław – patron młodzieży. Dzięki zrządzeniu Opatrzności to właśnie w Przasnyszu powstał pierwszy klasztor Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa – Pasjonistów. Duchowi synowie św. Pawła od Krzyża na zaproszenie Błogosławionego Juliana Nowowiejskiego – biskupa płockiego, objęli uroczyście 17 czerwca 1923 roku pobernardyński kościół i klasztor wzniesiony z fundacji Pawła Kostki, brata i towarzysza szkolnych lat św. Stanisława.

JUBILEUSZOWE

ODPUSTY

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą szczególnego pełnomocnictwa, nadanego nam przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, przychylając się do prośby o Łukasza Andrzejewskiego, Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa w Polsce, przy usilnym wsparciu Prokuratora Generalnego, w setną rocznicę obecności Zgromadzenia w Polsce z Niebieskich Skarbnic Kościoła szczodrze udziela Odpustu pod zwykłymi warunkami

  • Spowiedź sakramentalna,
  • Komunia eucharystyczna
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego

zakonnikom oraz wszystkim wiernym szczerze skruszonym i miłością przejętym, którzy mogą uzyskać go dla siebie lub też ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w czyśćcu od dnia 17 czerwca 2023 r do dnia 8 grudnia 2023 r. jeśli pielgrzymując nawiedzą kościół Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa w Przasnyszu i tam z właściwym usposobieniem, pobożnie będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych i specjalnych okolicznościach, jak zostało to przedłożone w niedawno przedstawionej prośbie, lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na nabożne rozważania, które zakończą modlitwą Ojcze nasz, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, również będą mogli uzyskać odpust zupełny, wzbudzając w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko nastąpi taka możliwość, trzech zwyczajowo przyjętych warunków, jeśli włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe trudności.

Aby móc łatwiej dostąpić łaski przebaczenia na mocy kluczy powierzonych Kościołowi, dla wzbudzenia duszpasterskiej miłości Penitencjaria usilnie prosi, aby Ojcowie Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa chętnie i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pojednania i rozdzielali Komunię Świętą przede wszystkim osobom chorym.

Obowiązuje tylko na czas wydania, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 10 marca, Roku Pańskiego 2023.

 

 

źródło: https://www.passio.info.pl/100lat/

 

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies