Aktualności

2 lutego 2021 Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej – Maryja wraz z Jezusem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.

Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony 23 lata temu przez Jana Pawła II, stwarzając tym samym okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu.

Niech ten dzień stanie się dla wszystkich nas nie tylko okazją do modlitwy w intencji osób konsekrowanych oraz nowych powołań do tej formy życia w Kościele. Niech też będzie umocnieniem naszego szacunku dla wszystkich sióstr i braci, a szczególnie dla osób konsekrowanych. Dzięki osobom konsekrowanych Miłość Boża staje się obecna pośród nas w całym swym bogactwie.

Dzisiejsze święto i poświęcone świece mają nam przypominać, że każdy z nas ma być przed ludźmi światłem świata, że ma świecić przed ludźmi światło naszych dobrych uczynków.

Dziękując Bogu za dar obecności osób konsekrowanych, prośmy dziś, by Dobry Bóg napełnił ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić Boga i służyć ludziom. Niech da im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

W tym dniu szczególnie otoczmy modlitwą wszystkie osoby konsekrowane, by były wierne ślubom, jakie złożyli Bogu.

Wypraszajmy też dar nowych wiernych powołań do służby Bogu i bliźnim, by nie zabrakło w świecie zwiastunów Bożej miłości.

W Dzień Życia Konsekrowanego chcemy podzielić się z Wami radością spotkania z Chrystusem Ukrzyżowanym i Jego obecności w naszym życiu. Przyjmijcie je od nas w formie życzeń, choć zwykło się  oczekiwać, że to ci, którzy świętują, je przyjmują… Dlaczego jednak nie miało by być tak, że to właśnie świętujący zapraszają do świętowania innych….?

Zwracamy się najpierw do naszych Rodzin, Przyjaciół i Bliskich, z których wyszliśmy na drogę powołania zakonnego. Życzymy Wam, abyście zawsze i wszędzie mogli być dumni, że do Waszej Rodziny zapukał sam Pan Wszechświata, by wziąć w posiadanie serce waszego syna, brata,  przyjaciela czy kolegi. Ten wybór nie jest zasługą naszych talentów czy osiągnięć, ale Jego decyzją, a kto wie, czy i nie owocem Waszych serdecznych modlitw i próśb. Życzymy, abyście ze skarbca Bożej łaski – Jezusowego Serca –  wspólnie z nami czerpali, bo Ukrzyżowany Jezus i Jego Ukochana Bolesna Mama radość mają z obdarowywania Swoich dzieci wszelkimi potrzebnymi łaskami….

Zwracamy się teraz do Was, nasi Nauczyciele i Katecheci oraz do Kapłanów, których Bóg postawił na drogach naszego życia. Dziękując za dar Waszego świadectwa, życzymy, aby Dobry Bóg sam wynagrodził trud pomocy w codziennym wzrastaniu do pełni człowieczeństwa i świętości każdego z nas. Radujcie się dziś naszym szczęściem, a my wdzięczność  każdego dnia  przemieniać będziemy w modlitwę, a kiedyś wspólnie – po drugiej stronie życia – wspominać  wzloty i upadki naszego dorastania i dziękować Bogu i Wam za każdą podniesioną poprzeczkę, która nauczyła nas wymagać bardziej od siebie, niż od innych.

Zwracamy się w końcu do Was, Drodzy Młodzieńcy, którzy dzisiaj słyszycie w swoich sercach delikatny głos Bożego wezwania. Życzymy Wam odwagi w podejmowaniu decyzji pójścia drogą największego szczęścia i najpiękniejszej miłości. Życzymy radości z pokornego „Amen”, wypowiedzianego Woli Bożej oraz tego pokoju, którego świat dać nie może…. Niech miłość Chrystusa Ukrzyżowanego będzie dla Was światłem, rozpraszającym wszelkie wątpliwości, zwyciężającym wszelkie obawy i pokonującym wszystkie trudności…

Wszystkim dziękujemy za dar modlitwy, za pamięć w tym szczególnym dla nas dniu i za Waszą obecność na drogach codzienności.

Z darem serdecznej i wdzięcznej modlitwy – Ojcowie Pasjoniści

Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża

43-460 Wisła Nowa Osada
ul. Zielona 4

tel. (33) 855 23 65

Konto bankowe
50 1050 1070 1000 0090 3158 6374

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9:00, 10:30 19:00

Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP (zamek) : 12:00

W TYGODNIU
czas letni: 9:00, 19:00
czas zimowy: 9:00, 16:30

Kaplica Św. Jadwigi Śląskiej na terenie
Rezydencji Prezydenta RP:

NIEDZIELA12:00

Ta strona korzysta z plików cookies