Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, popularnie zwane Pasjonistami zostało założone przez włoskiego mistyka św. Pawła od Krzyża 1720 r. Zakonnicy żyją w braterskiej wspólnocie, "rozważając w sercu" Mękę Chrystusa, którą Założyciel nazywał "największym i niepojętym dziełem Boskiej Miłości", i zobowiązują się specjalnym ślubem do głoszenia światu hańby i chwały krzyża -"najlepszego lekarstwa na zło". Zgromadzenie liczy obecnie około 3 tys. członków i działa w 55 krajach na wszystkich kontynentach świata. Do Polski przybyli Pasjoniści w 1923 roku, sprowadzeni przez bpa płockiego Antoniego J. Nowowiejskiego do Przasnysza. Przasnysz też był do roku 1994 siedzibą polskiej prowincji zgromadzenia, erygowanej w 1958 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Obecnie O. Prowincjał rezyduje w Warszawie. Prowincja liczy około 70 zakonników, pracujących w ośmiu klasztorach w Polsce oraz w fundacjach na Ukrainie (Smotrycz na Podolu) oraz w Czechach (Jaromerice k. Ołomuńca). Zgromadzenie Męki Pańskiej wydało wielu świętych i błogosławionych. Są oni dla nas wzorem do naśladowania oraz drogowskazem na drodze do własnego uświęcenia.

W Rzymie znajduje się ciało 81-letniego człowieka który przeszedł do spoczynku wiecznego 18 października 1775 roku. To Paweł Franciszek Danei - święty Paweł od Krzyża, jak sam siebie nazwał w chwili, gdy jako dwudziestopięcioletni mężczyzna stał się pierwszym pasjonistą.

Już od dziecka zaznał bólu, głodu, niepowodzeń. Wrażliwy na problemy ludzkie, pytanie to słyszał i wyczytywał z ludzkich oczu. Szukając - znalazł odpowiedź. Nie w systemach filozoficznych, nie w teoriach dawniejszych czy nowszych, lecz w osobie Ukrzyżowanego Jezusa. Odkryta prawda była zbyt wielka a zapotrzebowanie na nie zbyt powszechne, by zachować ją tylko dla siebie. Rezygnuje z małżeństwa i rodziny, by założyć rodzinę zakonną. "Zgromadził towarzyszy, aby żyjąc wspólnie, głosili ludziom Ewangelię Chrystusa" (Konstytucje Zgromadzenia Pasjonistów,1). Chrystus na Krzyżu, to punkt wyjścia w działalności i życiu Pawła - punktem zaś dojścia to ludzkie zagubienie w kłopotach życia i poszukiwaniu sensu istnienia. Umęczony Jezus i ludzie. Od ludzi do Chrystusa - z Chrystusem do ludzi to przedmiot jego działalności, zdumiewającej w swym zasięgu i skutkach. I tak do kontemplacji dołączył przepowiadanie, a zamiłowanie do życia pustelniczego i pokutniczego połączył z dynamicznym apostolstwem słowa Krzyża. Patrząc w ten sposób na Krzyż, Paweł wkroczył świadomie na jego drogę , gdyż doskonale wiedział, że tylko na tej drodze, może stać się ściśle jedno z Ukrzyżowanym. Od pierwszych chwil umiłował Krzyż, objął go mocno ramionami i przycisnął do serca.

Aby zaś nieustannie rozważać tajemnicę Męki Zbawiciela, prosił aby była ona wyryta w jego sercu. Jednak nie poprzestawał tylko na sobie, lecz zawsze dbał o to, by Krzyż Chrystusowy i Jego zbawcza Męka były ukazywane ludziom. Wymagał aby zakonnicy najpierw sami żyli w głębokiej przyjaźni z Jezusem Ukrzyżowanym, i w ten sposób mogli lepiej świadczyć o Nim wśród ludzi. Temu ideałowi podporządkował całą zewnętrzną organizację. Stały kontakt z Jezusem Ukrzyżowanym wyciska piętno na mentalności Pawła, w jego sposobie mówienia, a nawet w stylu bycia.

Paweł po trudach życia odchodzi do Pana. Jako duchowy testament dla swych synów zostawia to, co przez całe życia sam realizował: nakaz nieustannego rozpamiętywania Męki Chrystusa oraz głoszenie tej Tajemnicy innym. "Pragnął on aby jego uczniowie wiedli życie 'na wzór Apostołów' , troszcząc się o ducha głębokiej modlitwy, pokuty i samotności dla osiągnięcia wewnętrznej więzi z Bogiem i bycia świadkami Jego miłości" (Konstytucje Zgromadzenia Pasjonistów,1).

 

 

 • urodzony w Ovada w północnych Włoszech, wychowany w rodzinie kupieckiej - 3 01.1694
 • czas całkowitego nawrócenia - 1713 -1714
 • zaciągnięcie się do wojska na wojnę z Turkami - 1716
 • przyjęcie sakramentu bierzmowania w kościele Matki Bożej - 23.04.1719
 • wielka wizja o swym powołaniu w Castellazzo - 1720
 • przyjęcie tuniki Pasjonisty od biskupa Alessandrii - 22.10.1720
 • układa regułę zakonną - 1720
 • odosobnienie w kościele Św. Karola - od 23.11.1720 do 1.01.1721
 • odosobnienie w kościele Trinita da Lungi - od 10 do 25 1721
 • pobyt przy kościele św. Stefana, potem z bratem Giovanni Battista - od 28.11.1721 do 22.02.1722
 • otrzymuje od papieża ustne pozwolenie na tworzenie zakonu - 1725
 • święcenia kapłańskie w Rzymie - 07.06.1727
 • pierwsza Msza Św. w Castellazzo - w kościele św. Antoniego - sierpień 1727
 • obejmuje pierwszą pustelnię na Monte Argentario - 1737
 • przebywanie na Monte Argentario, fundacja pierwszej pustelni - 1728
 • pierwsze publiczne śluby zakonne Pawła i jego towarzyszy, przyjęcie znaku Męki Pańskiej na tunice - 1741
 • zatwierdzenie Zgromadzenia przez papieża - 11.06.1741
 • śmierć Pawła w klasztorze w Rzymie -18.10.1775
 • beatyfikacja przez papieża Piusa IX - 01.05.1853
 • kanonizacja przez papieża Piusa IX - 29.06.1867

 

Godziny mszy świętych
Niedziele i święta:
Nasz kościół: 900, 1030, 1900
Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP: 1200

w tygodniu:
Nasz kościół: Czas letni: 900, 1900 Czas zimowy: 900, 1630
Odwiedzający naszą stronę
264372
Liturgia dnia