Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie na całe życie.
Zgodnie z tradycją liturgii rzymskiej sakrament małżeństwa sprawuje się zasadniczo podczas Mszy świętej. Sprawowanie Eucharystii jest weselną ucztą Kościoła i celebracją naszego zjednoczenia z Bogiem.

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty;
  • metryka chrztu świętego z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania (metryka nie może być starsza niż sześć miesięcy);
  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (jeżeli taką narzeczeni ukończyli)
  • jeśli jest to ślub konkordatowy niezbędne jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego narzeczonego lub narzeczonej o stanie wolnym. Do USC zgłaszają się obydwoje narzeczeni, nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu.
  • małżeństwo z osobą innego wyznania, indywidulnie załatwiane w kancelarii.

 

powrót
Godziny mszy świętych
Niedziele i święta:
Nasz kościół: 900, 1030, 1900
Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP: 1200

w tygodniu:
Nasz kościół: Czas letni: 900, 1900 Czas zimowy: 900, 1630
Odwiedzający naszą stronę
263558
Liturgia dnia