Nowy rok szkolno-katechetyczny 2015/16

Nowy rok szkolno-katechetyczny 2015/16

12 września 2015r.

W nowym roku szkolno-katechetycznym 2015/16 w szkołach podstawowych na terenie naszej parafii rozpoczęło naukę religii 30 dzieci. W szkole w Czarnem w klasie O - 1 dziecko; w klasie 1 - 5 dzieci; w klasie 2 - 2 dzieci; w klasie 4 - 2 dzieci; w klasie 5 - 2 dzieci i w klasie 6 - 1 dziecko. W szkole w Malince w klasie O - 1 dziecko; w klasie 1 - 1 dziecko; w klasie 2 - 5 dzieci; w klasie 3 - 1 dziecko; w klasie 5 - 5 dzieci i w klasie 6 - 4 dzieci. Tak w jednej jak i drugiej szkole katechezę prowadzi o Tomasz.

Godziny mszy świętych
Niedziele i święta:
Nasz kościół: 900, 1030, 1900
Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP: 1200

w tygodniu:
Nasz kościół: Czas letni: 900, 1900 Czas zimowy: 900, 1630
Odwiedzający naszą stronę
263535
Liturgia dnia